St Patrick's Day

All you good-hearted folks, listen up!

Every year on 17th March, something awesome, unique and unrepeatable happens. Mateys (something between a bunch of mixed-breed street dogs and an all-stars superband) team up to properly celebrate St Patrick's Day - with friends (old and new), (mostly) irish music and beer. A lot of beer.

It is beautiful and YOU should be there!

 

Všetci ľudia dobrej vôle, spozornite!

Každý rok sa 17.3. stane niečo úžasné, jedinečné a neopakovateľné. Mateys, niečo medzi bandou pouličných psov a all-stars superkapelou, sa dajú dokopy, aby oslávili Deň sv. Patrika ako sa patrí - s kamošmi (starými i novými), (väčšinou) írskou muzikou a pivom. S veľa pivom.

Je to krásne a TY by si tam mal/a byť!

 

 


Maťo & Maťo - zpěv, kytary, cajón
Janka - zpěv, tamburína
Majkee - basa
Honza - housle