Rosa Vertov | Velvet

Open Air Stage

Klub Alterna & Bed People Booking present 

VELVET (AT)

Experimentálně popové kompozice založené na kytaře a vrstvených vokálech. Texty se zabývají tématy upadání do hlubin a překonávání problémů s mentálním zdravím, nacházením vlastní autentické identity, krásou udržování silných přátelství a nutností ukončit ty, která překračují meze a hranice. Vokály se pohybují v rozmezí intimního minimalismu a vrstvení za použití experimentálních efektů a pedálů.

ROSA VERTOV (PL) 

Varšavské Rosa Vertov vystupují od roku 2015, což jejich materiálu umožňuje nabírat víc a víc znepokojivou formu každým dalším koncertem a nahrávkou. Ač mohou působit jako nástrojově tradiční ansámbl, své kompozice fragmentují inovativním přístupem k formě, dynamice a rychlosti. Jejich hudba je zvláštním osobním dopisem vyzývajícím ke vstupu do vlastní, autonomně fungující, snové ne-reality. Zasněné kytary s rezonující basou, hypnotickým činelem a éterickými vokály se snoubí v disonantně znějící melancholii. 

Vstupné dobrovolné.