Lana Is (USA)

Avantgardní jazz/pop/rock s šílenou zpěvačkou a skvělými hudebníky

Skládající zpěvačka s hlasem mnoha barev a herečka Lana Is si velké uznání získala již v Evropě (nyní žije a tvoří v New Yorku) – nejen kvůli svým vlastním, vizionářským albům a kvůli její práci herecké, ale i kvůli její všestranné spolupráci, kdy přispívá všemi svými talenty do různorodých projektů široké škály rockových, popových, současných klasických i jazzových muzikantů, namátkou John Medeski, Kenny Wollesen, Dan Weiss, Michael Mantler, Manu Delago (Björk) a spousta dalších.

Některé z těchto projektů ji přivedly na koncertní pódia a festivaly jako například „The Winter Jazzfest“, „Kyoto Music Expo“, „Musikverein“, „Konzerthaus Wien“, „Porgy&Bess“, „The Blue Note“, „The Stone“, „Roulette“ a „The Metropolitan Museum of Art, NY“.

 

Lana Is (narozená jako Lana Cenčić) – dcera ze známé muzikální rodiny ze Záhřebu v Chorvatsku (otec, dirigent ve Vídeňské státní opeře, matka, bývalá operní zpěvačka v Chorvatsku, později hlasová trenérka známého Vídeňského chlapeckého sboru, bratr, známý a uznávaný kontratenor) – vydala na podzim roku 2013 své avantgardní debutové, jazz-pop-rockové album „In Your Head“, nahrané v New Yorku. Mezi spoluhráči byl mimo jiné kytarista Brandon Seabrook, známý svými volnými improvizacemi, připomínajícími Johna Zorna.

Album obsahuje velice rozdílné skladby – některé připomínají mírnou verzi Ani DiFranco, některé jsou experimentální zvukomalebné písně s atonálním mnohovrstevným zpěvem a se strhující instrumentální ornamentací; některé skladby jsou vyzdobeny abstraktními odkazy na balkánský folklór. Hudba bez regulí a pevných forem – fascinující.

 

„In Your Head“ - toto její přelomové sólové album je opěvované jak kritiky, tak i fanoušky a deklaruje Lanu Is jako udivující, originální tvořivou sílu, podle všeho s budoucností bez omezení.

 

The multifaceted vocalist-composer and actress Lana Is has already won widespread acclaim in Europe, both for her own visionary releases, her acting work and for her work as a versatile collaborator who has lent her talents to a diverse array of projects with a wide assortment of rock, pop, contemporary classical and jazz musicians such as John Medeski, Kenny Wollesen, Dan Weiss, Michael Mantler, Manu Delago (Bjork) and many more.

Some of these projects took her on the road to perform venues and festivals such as “The Winter Jazzfest”, "Kyoto Music Expo", "Musikverein", "Konzerthaus Wien", "Porgy&Bess", “The Blue Note”, “The Stone”, “Roulette” and “The Metropolitan Museum of Art, NY”.

Lana Cencic is the daughter of a well-known family of classical musicians from Zagreb with an avant-garde jazz-pop-rock album recorded in New York, among others with guitarist Brandon Seabrook, known for his John-Zorn-like free-spirited playing.

The album shows very diverse songs, some like a mild version of Ani Di Franco, some experimental onomatopoeia with atonal multi-layered singing and exciting instrumental ornamentation, some studded with abstract references to Balkan folklore. Music without regimentation and fixed forms: fascinating.

 


Dan Weiss - bicí
Brandon Seabrook - kytara
Jesske Hume - basa, zpěv
Lana Is - piano, zpěv