Kompost 3 (A)

Punk-funk-jazz! Objev letošního Jazzfestu, hvězda evropských jazzových festivalů...

Kompost 3

Koncert ze série JAZZ ON 2015.

...Kompost 3 vytváří bizarní, absurdní hudební plochy. Využívají a zneužívají své nástroje s takovým očividným potěšením a představivostí, že posluchači nezbývá než naslouchat, usmívat se a potřásat hlavou, s očima doširoka otevřenýma nadšením jako dítě, kterému je dovoleno rozbalovat jeden dárek za druhým.” - Musikreviews.

Skupina Kompost 3, založená v roce 2009, se stala nevíce strhující mladou kapelou v rakouském jazzu a na scéně improvizované hudby. Dvě regulerní a jedno remixové album vydaná v jejich domácích labelu  “Laub Records” jim přinesla nejen chvlálu kritiků, ale i dvě ceny, které pomohly čtveřici muzikantů z Vídně na mezinárodní pódia. Následovala turné na podporu jejich třetího studiového alba “Ballads for Melancholy Robots” se zastávkami ve Švýcarsku, Německu, České republice, Madarsku a na Slovensku, s grandiózním finále v Konzerthaus ve Vídni.

Nejmodernější jazz se zálibou v energických rytmech a fantastickou skladbou. Velice doporučujeme.” -  Wiener Zeitung

Hlučné free mezihry, a pod jejich palbu vynořující rachotící, výbušné trash-funkové rytmy. Odvázané hammondky, jejichž vypelichané 'píšťaly' byly donuceny skučet. Trubka se mezitím mírně vlní, její hlas se občas povznese k radostnému, cituplnému patosu, zvedaje se nad všechny možné otázky vkusu. Klišé? A koho to zajímá? Ve svých neotřelých, přidrzlých způsobech Kompost 3 následuje svou chytře vybranou cestu.” - Falter

Alba:
- Kompost 3 (LBR 01/10)
- Vinyl: (re)kompost (LBR 04/11)
- Epigenesis (LBR 05/12
- Ballads For Melancholy Robots (LBR 10/15)

Ceny:
- Bremer Jazzpreis 2014
- BAWAG P.S.K. Next Generation Jazz Award 2014

 

Begun in 2009 in a Third District apartment in Vienna, Kompost 3 has meanwhile become one of the most exciting young bands in the Austrian jazz and improvised music scene. Two albums and a remix record on their house label, “Laub Records” have led to critical acclaim as well as a pair of recent awards, all of which has helped boost the four Viennese musicians onto the international stage. Their upcoming tour in support of their third studio album, “Ballads for Melancholy Robots”, will feature stations in Switzerland, Germany, the Czech Republic, Hungary and Slovakia - and glorious finale at the Konzerthaus Vienna.

“…KOMPOST 3 creates bizarre, absurd musical landscapes. They use and abuse their instruments with such obvious enjoyment and imagination that one can only listen, smiling and shaking one’s head, eyes wide with delight like a kid allowed to open one present after another.” Chris P. (Musikreviews)!

“State-of-the-art jazz with a penchant for driving beats and fantastical composition. Highly recommended.” Christoph Irrgeher (Wiener Zeitung)!

“Rattling, blasted trash-funk grooves emerge, only to come under fire from noisy free interludes. The Hammond organ is unleashed, its mangy tubes made to howl. Meanwhile the trumpet gently meanders, its voice ascending now and then to joyous, soulful pathos, rising above all possible questions of taste. Cliché? Who cares? In their fresh, sassy manner, Kompost3 is following their own cannily chosen path.” Andreas Felber (Falter)

Albums:
- CD: Kompost 3 (LBR 01/10)!
- Vinyl: (re)kompost (LBR 04/11)!
- CD: Epigenesis (LBR 05/12!
- CD: Ballads For Melancholy Robots (LBR 10/15)! !

Awards:
- Bremer Jazzpreis 2014!
- BAWAG P.S.K. Next Generation Jazz Award 2014! !


Martin Eberle - trumpet, fluegelhorn, slide trumpet!
Benny Omerzell - piano, organ, keyboards!
Manu Mayr - electric & double bass!
Lukas König - drums, percussion, synthesizers